Държавния ВиК холдинг защити предстоящото увеличение на цената на водата от Нова година. Енергийният регулатор още не е обявил окончателното си решение, но в някои селища водата може да поскъпне с до 20-40, дори с 80%.

„Искам много ясно да заявя, че повишаването на минималната работна заплата като процент оказва голяма роля в ценообразуването на ВиК операторите, тъй като голяма част - между 40 и 60%, в зависимост от дружествата, от служителите са на минимална работна заплата. Самите ВиК оператори са търговски дружества и за да могат да си оперират с разходите, трябва да могат да бъдат обезпечени, а начинът да бъдат обезпечени е чрез регулиране цената на водата“, каза Лозко Лозев – изп. директор на „Български ВиК холдинг.

Що се отнася до ремонта на язовир „Ясна поляна“, който захранва с питейна вода Южното Черноморие, изпълнението му ще продължи без режим на водата, категоричен е Лозев.

Вторият етап на строителството на пречиствателната станция на съоръжението се очаква да приключи до 1 година.