Нова платформа отчита качеството на въздуха в София.

Столичани ще могат да следят онлайн параметрите на 22 станции в града, които измерват нивата на фините прахови частици и на останалите замърсители. 

Гражданите ще могат да получат информация и за няколко различни параметра – фини прахови частици до 10 микрона, фини прахови частици на 2,5 микрона, азотен диоксид, озон, въглероден окиз и серед диоксид. Те ще се комбинират с различни климатични параметри като температура и налягане.

Платформата ще включва и индекс за качеството на въздуха, а специално мобилно приложение ще дава възможност на гражданите да подават сигнали.

Сензорите са разбранотени така че  при нужда могат да се добавят и допълни

Целта е чрез тях да се опитаме максимално да добием данни, които бихме могли в бъдеще да използваме за вземането на управленски решения за чистотата на въздуха.

Трябва да минат четири сезона, за да може сензорите да натрупат достатъчно информация, обясни зам.-кметът по екология Йоана Христова.  

Системата е разработена така че при нужда могат да се добавят  и допълнителни сензори – като например такъв за шумово замърсяване.

Необходимо е и да се сменят веднъж годишно като през първите 36 месеца това ще става за сметка на фирмара, която е разработила платформата.

Такива сензори обаче засега липсват в един от най-замърсените квартали в София – „Факултета”, така че какви точно са замърсителите там – дали автомобили или незаконно изгаряне на битови отпадъци засега не е ясно. 

Най-близката станция е тази в Овча Купел.