Министерство на регионалното развитие подготвя промени в наредба, която регламентира минималната широчина и дълбочина на балконите на жилищата ни. Най-малките предвидени размери са 1,50 на 1,50 метра.

Размерите са важни, защото за строителите балконите са разход, а за собствениците - необходимост.

В сега действащата наредба се казва, че балконът трябва непременно да е поне 1,50 метра дълбок. От това не са доволни проектанти и строители, защото им се налага да строят малки жилища с големи балкони, което е скъпо.

„Разширихме вариантите за големината на балконите, като допуснахме, че може да не е 1,50 дълбок балконът, но може 1,50 да е широка вратата“, обясни арх. Иван Шишков, зам.-министър на регионалното развитие.

„Счита се, че нормата 1,50 на 1,50 метра дава възможност за изцяло не само движение, но и обръщане в инвалидна количка на хора в неравностойно положение“, заяви проф. д-р Борис Борисов.

Догодина промените влизат в сила и тогава всяка новопостроена сграда трябва да има рампа за инвалиди, а в гаражите да има зарядна станция за електрически автомобили.