От 1 октомври малките фирми ще трябва да излязат на свободния пазар на ток, решиха депутатите от Комисия по енергетика с промени в Закона за енергетиката.

Разчетите сочат, че това ще засегне около 300 хил. небитови абонати, които ще трябва да сключат договори с отделни доставчици. Така на практика на регулирания пазар ще останат само домакинствата.

Енегийният министър Теменужка Петкова обясни, че сега е подходящ момент това да се случи. С внасянето на текстовете се цели преход към изцяло пазарни механизми, които да гарантират конкуренцията и справедливи цени на енергията.

Според министър Петкова промените в закона ще бъдат и добър сигнал за Европейската комисия, защото България е сред последните държави в ЕС, чийто пазар не е напълно либерализиран.

Подкрепа за законопроекта изрази и председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. „Ще съобразим нашето годишно ценово решение с разпоредбите на закон, ако той бъде приет в този вид. Това означава, че за битовите потребители то ще важи от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г., докато за небитовите – този срок ще бъде тримесечен, след което те вече няма да присъстват на регулирания пазар“, обясни председателят на независимия регулатор.