Нов живот след горските пожари в Рила - това е целта на десетките доброволци, които подготвят овъглените площи за ново залесяване.

Високо над село Фролош пожар през миналата година унищожи част от гората

„Същата тази площ от 200 декара предстои тази есен да бъде залесена, но за да се направят така наречените тераси или почвоподготовка, да пристъпим към залесяване, всичко трябва да бъде изчистено от остатъчната биомаса и клони“, каза инж. Дамян Дамянов, дир. на ЮЗДП.

В рамките на кампанията всяко горско стопанство почиства засегнати площи.

А bTV получи картина, наградена в Световния конкурс за детска рисунка на тема "Зелена планета".