Не са установени нарушения в Дома за възрастни хора с деменция в село Горско Косово. Това е заключението от възложената от Окръжна прокуратура–Велико Търново комплексна проверка на институцията.

Проверката започна на 3 януари тази година след сигнал на обмудсмана Диана Ковачева за лоши санитарно-битови условия и за високата смъртност в дома в Горско Косово.

Домът за възрастни хора е проверен от ОДМВР-Велико Търново, РЗИ-Велико Търново, ДСП-Павликени и други контролни органи.

ОДМВР-Велико Търново и контролните органи не са установили нарушения.

След запознаване с констатациите и анализ на установените факти и обстоятелства наблюдаващият прокурор ще се произнесе по същество със съответния прокурорски акт в законоустановения срок.