Не е обсъждано и няма основание за искане на отстрел на мечката, посетила обекти в Сопот. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) във връзка с публикации в медии и информационни сайтове, в които се изразяват опасения за евентуален отстрел на мечката.

От Агенцията посочиха, че въпросът с отстрела на мечката категорично не е поставян и обсъждан.

Сигнал за случая е подаден в Държавно горско стопанство – Карлово от собствениците на хотела, където е забелязана мечката.

От Горското стопанство, съвместно с Регионална дирекция по горите – Пловдив по най-бързия начин са предприели мерки. Назначена е междуведомствена комисия, която ще заседава на 4 ноември и ще излезе с решение за прогонване или улавяне и преместване на мечката в горска територия, отдалечена от населено място, съобщиха от ИАГ.

Според законовите изисквания за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие, издаване на разрешение за отстрел на проблемна мечка става само в случаите в интерес на здравето на хората и за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък и други.

В случая нито една от тези хипотези не е налична, поради което няма основания за иницииране на предложение или издаване на разрешение за отстрел на животното, посочиха от Агенцията.