Някои търговци са подранили с прилагането на изискванията във връзка с приемането на еврото в България и вече обявяват цените на стоките в обектите си в евро. Това твърдят от платформата „Ние, потребителите“.

Към момента тази практика е проблемна и представлява нарушение на действащото потребителско законодателство. В Закона за защита на потребителите ясно е записано, че цените на стоките и услугите трябва да бъдат посочени в левове.

В един от обектите, в който цените са обозначени и в лева, и в евро, има несъвпадение в стойностите. Така например една и съща стока се оказва, че струва едновременно и 6 евро, и 12 лева. Друга пък е 3,55 евро и 7 лв.

Снимка: Ние, потребителите

За да е още по-голямо объркването за потребителите, пред щандовете с дадените артикули с противоречиви цени на етикетите са поставени огромни табели с трета цифра, която дори не е ясно за кои от всички стоки в близост до нея се отнася.

Други пък имат две цени едновременно – 7 и 6 евро. Обявяването на две цени за една и съща стока в даден търговски обект е забранено, категорични са от „Ние, потребителите“.

Снимка: Ние, потребителите

От там напомнят още, че по закон търговецът е длъжен предварително да постави продажната цена на стоката на видно място и в непосредствена близост до нея.

За да не бъдат въвеждани потребителите в заблуждение, продажната цена и цената за единица мярка на стоките и услугите трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани.

Търговецът е длъжен да издава документ за извършената продажба, който да съдържа най-малко данните за датата на продажбата, вида на стоката или услугата и цената - отново в лева.

Снимка: Ние, потребителите

Националният план за въвеждане на еврото у нас предвижда задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа 30 календарни дни след решението на Съвета на Европейския съюз и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута у нас.

Отговорна на оперативно ниво за защитата на потребителите в процеса на подготовката на България за членство в еврозоната е работна група с водещи институции - Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите.

По думите на министъра на икономиката обаче КЗП има спешна необходимост от реформа заради редица установени нарушения в нейната дейност и компрометираното доверие към нея, но и заради тази много важна функция, която предстои да изпълнява при въвеждането на еврото.