Кога и как можем да отвърнем, ако бъдем нападнати? Според Наказателния кодекс: при взлом в дома ни или пряка заплаха за живота всеки от нас може да се защити. Приложената сила обаче трябва да бъде отговаряща на вредата.

Институтът на неизбежната отбрана е уреден в чл. 12 от наказателния кодекс. Ето какво гласи той:

Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.

(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

„Това, че срещу вас може да бъде или е извършено престъпление, не дава право на никого да извършва в отговор той престъпление, в крайна сметка живеем в правова държава”, обяснява адв. Николай Хаджигенов.

Разковничето е в детайлите и затова съдът решава различно в привидно идентични казуси.

Презумпцията за неизбежна отбрана, оказва се, е трудно доказуема в съда. Ето някои случаи, за които сме ви разказвали в bTV Новините и които завършиха с различни присъди.

През 2008 г. Махмуд Местан от с. Свирец стреля със законно притежаваната си пушка по крадци. Местан е арестуван, осъден за нанасяне на средна телесна повреда, а раненият крадец не е обвинен.

Лятото на 2011 г.: Възрастен мъж от с. Генерал Мариново също стреля по крадец, който нахлува в дома му. Звучи парадоксално, но е оправдан е за използването на пистолета и осъден за незаконно притежание на оръжието.

Септември 2012 г.: Иконописецът Йордан Опиц е осъден на 5 години затвор, след като през 2007 г. прострелва смъртоносно крадец, който нахлува в кооперацията, където живее

Януари 2013 г.: Димитър Нинов от врачанското с. Габъре е осъден на 5 години лишаване от свобода, след като през 2011 г. прострелва смъртоносно крадец, нахлул в изоставена къща.

Март 2013 г.: полицаят Иван Лулеов стреля и убива крадец на кабел. По-късно е оправдан. Съдът преценява, че униформеният е използвал оръжието си при самоотбрана, тъй като е нападнат от обирджиите с брадви.