Със заповеди на служебния премиер Стефан Янев са назначени нови четирима зам.-областни управители.

За зам.-областен управител на Област Благоевград е назначен Стоян Христов. Същата длъжност той е заемал и през 2017 г. От 2017 г. досега е бил директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ на община Гоце Делчев. Преди това близо седем години е бил служител в общинската администрация на Благоевград. Юридическото си образование е получил в СУ „Св. Климент Охридски“.

Илия Илиев е назначен за зам.-областен управител на Област Видин. В периода 1997-1999 г. е бил зам.-кмет по икономически въпроси на община Видин. След това работи в банковата сфера. Висшето си икономическо образование е завършил в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов.

За зам.-областен управител на Област Монтана е назначен Кирил Делев. В периода 2011-2014 г. е бил зам.-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, работил е също в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Монтана. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Ветеринарна медицина“ от ВИЗВМ в Стара Загора.

Андрей Кадишев е назначен за зам.-областен управител на Област Смолян. В периода 2017-2019 г. е заемал поста общински съветник в община Баните. Работил е също в НЕК ЕАД „Предприятие ВЕЦ“ в София. Висшето си образование е завършил в Техническия университет във Варна.