22,40% от остатъчния дълг по кредитите на Българската банка за развитие е в големи корпоративни клиенти, 62% - в малки и средни предприятия, а 15,6% - в държавни и общински предприятия. Това става ясно от справка, която от ББР изпратиха на медиите след започналите проверки на отпусканите заеми от институцията.

Данните са актуални към 30 април т.г.

„ББР е търговско дружество, което се самоиздържа от дейността си, не работи със средства от държавния бюджет и не е бюджетно предприятие. За разлика от повечето национални банки за развитие, ББР не ползва пълна държавна гаранция (вкл. гаранция по пасива си)“, отбелязват от трезора.

Допълват и че одиторските предприятия „Ърнст енд Янг“, „Захаринова Нексия”, „Делойт“ и „Грант Торнтън“, БНБ и международните кредитори на ББР през годините са наблюдавали дейността на банката.

В съобщението се подчертава, че от 2009 г. до днес 18 500 български компании са били подкрепени с над 5,6 млрд. лв. Това означава, че средно на година около 590 компании са били подкрепени от държавната банка. Други над 12 хил. дружества са получили гаранции по кредити, на стойност над 3 млрд. лв.

До 2020 г. банката е излизала и на печалба – общо 229 млн. лв. за целия 11-годишен период. 30% са се върнали в бюджета като дивидент.

Миналата година приключва на загуба заради COVID кризата, посочват от ББР. Очакванията са по програмите за подпомагане на бизнеса и физическите лица да се натрупат загуби до размера на увеличения от държавата капитал – 700 млн. лв.

„Ресурсът на Българската банка за развитие по закон и устав е полезен и нужен не само в сферата на подпомагане на малките и средните предприятия, но и в редица области, където липсва достатъчно пазарен интерес от частните финансови институции – енергийна ефективност, инфраструктура, регионално развитие, експорт и др.“, подчертават от ББР.