Над 60 000 ученици от 7. клас ще се явят на два изпита за Национално външно оценяване тази седмица.

Утре – 14 юни, е изпитът по български език и литература, който започва в 10 ч. и продължава 150 минути. Децата със специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго.

Учениците трябва да са влезли в класните стаи най-късно в 9:30 ч.  

Тестът има 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени – избира се от четири възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, една е с разширен свободен отговор.

Последната задача е подробен преразказ на непознат художествен текст.

Изпитът по математика е на 16 юни. Отново за 150 минути седмокласниците трябва да решат 23 задачи. 18 от тях изискват посочване на един верен отговор от четири възможни. Две са с кратък свободен отговор – числов, символен или словесен. Три задачи изискват разширен свободен отговор –  да се опише и аргументира изпълнението на определена математическа задача.

Максималният брой точки на всички изпити е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 28 юни.

На 14 и 16 юни на изпити се вявяат и учениците от 10. клас. При тях започват от 9 ч.