57 256 четвъртокласници се явиха днес на национално външно оценяване по математика или близо 95% от целия випуск. В изпита участваха и двама ученици под карантина.

В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи, от които 18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор и 2 текстови задачи за моделиране на математически модел, едната от които е с три подусловия.

Снимка: БГНЕС

"В изпитния формат са включени задачи, които предполагат освен прилагане на аритметични действия и умения за мислене, умения за извличане на информация от таблици, схеми и други източници, прилагане на наученото в нестандартна ситуация, включително в практическа житейска ситуация", уточняват от МОН.

Задачите обхващат основни математически знания и умения, свързани с  изучаваните области на компетентност в началния етап – числа, геометрични фигури, измерване и моделиране.

Възможният максимален брой точки от изпита е 50. Резултатите ще са готови на 7 юни.

Отговорите на НВО по математика за четвърти клас можете да видите ТУК .