Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна 1546 тона храни, внос от трети страни, които не отговарят на законодателството, до пазарите в България и ЕС.

Количествата са били задържани в рамките на първото шестмесечие на 2021 година, съобщиха от агенцията. За сравнение, възбранените храни на границите през цялата 2020 година са били 2100 тона.

Продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход, посочват от БАБХ.

Сред храните от неживотински произход най-често неотговарящи на изискванията са пратките с пипер. От началото на тази година до момента са били спрени близо 407 тона, заради лабораторно установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, посочват от БАБХ.

Съставните продукти (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти и от животински, и от растителен произход, напр. инстантни супи) са били най-често отхвърляните стоки при граничния контрол върху храните от животински произход - 23 тона и 400 кг. Причината е била незадоволителната документална проверка (липсващи или неотговарящи на законодателството придружителни документи).

В същата категория храни, инспекторите са отчели възбранени над 23 тона агнешки субпродукти (напр. дреболии), както и повече от 20 тона млечни продукти.