Съкровищницата на 8 милиона документи и книги посрещна празника на българските букви със специална изложба и... опасна сграда. Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" има статут на национален паметник на културата и една от петте в самото сърце на София.

Вече втори месец покривът опасен след като на 8 март част от перваза се срути на стълбите. В навечерието на 24 май подновени са само ограничителните ленти. Необходимите 250 хиляди лева за спешния ремонт липсват.

„Всеки ден е притеснителен, включително и почивните дни, защото това е едно обичано от жителите и гостите и на столицата място”, признава директорът доц. Д-р Красимира Александрова.

След заснемане и обследване е установено, че 23 каменни блока от корниза на сградата са много опасни, защото не са закрепени стабилно. Директорът настоява за основен ремонт на сградата.

Докато чакат ремонтът да се случи, в библиотеката днес посрещат със специална изложба със сборници на преписвачи, кописти и художници. На тях дължим първия препис на „История славянобългарска”. Трудът на Софроний Врачански може да бъде разгледан в централното фоайе.