За промени в Закона за националната служба за охрана призова нейният ръководител бригаден генерал Красимир Станчев във видео обръщение към служителите на структурата. Той представи визията си за НСО като служба с намалено текучество на кадри, по-добри условия за труд и кариерно израстване и най-вече – без несвойствени функции.

Последното минава през промени в ЗНСО. „Тези промени трябва да концентрират функциите и дейността на НСО до същността на една мотивирана и с висок авторитет държавна охранителна служба”, подчерта Станчев.

Той обяви, че си е поставил като задача да се подобрят условията за кариерно развитие, възнагражденията, условията за обучение, материалната база и т.н. „НСО не може да си позволи да се лиши от нито един свой служител”, категоричен бе ръководителят на службата.

По думите му изминалата година е била тежка – с „много промени в ръководството на НСО и напрегнат обществено-политически дневен ред”, както и с „критични ситуации”, които са изпитали способностите и професионализма на служителите.

„Поехме и удари от различни страни върху доброто име, престижа и достойнството на НСО. Чухме отново и напълно несъстоятелни призиви за закриване на НСО”, коментира Станчев.

Службата беше забъркана в няколко скандала през последните месеци, като най-честата причина бяха пътници инциденти с коли на службата. При последния такъв пострада тежко дете в София.