Консорциумът „Соф кънект“ взема летище София на концесия за 35 години. Това става възможно, след като днес Върховният административен съд реши да остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията от 14 ноември 2019 г. 

С него е потвърден изборът от Министерството на транспорта, информационните съобщения и технологии, с което за концесионер е определен консорциум „Соф кънект“.

Процедурата беше спряна и започна съдебен процес, след като трима от участниците в обществената поръчка за концесионер на аеропорта подадоха жалби. Това са консорциум „Витоша“, консорциум между „Еърпортс Де Пари“ SA и „ТАВ Хавалиманларъ холдинг“ , както и участникът „Фрапорт България“.

Съдът е приел, че КЗК е осъществила дължимия контрол по законосъобразност и се е произнесла в рамките на проучването, което е регламентирано в Закона за концесиите. Тричленният състав на ВАС е установил също, че правилно КЗК не е открила нарушения при провеждане на процедурата, а също и несъответствия между офертата на спечелилия участник и документацията за възлагане на концесията.

Магистратите приемат, че КЗК е извършила дължимата проверка по законосъобразността на действията на министъра на транспорта, информационните съобщения и технологии както в процедурата за допускането до участие, така и по отношение на съответствието на определения за концесионер консорциум с критериите за възлагане на концесията, посочени в техническата документация.