След като беше разкрита схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения в София - припомняме какви са облекченията, на които имат право хората с ТЕЛК.

Тези, които имат 50 и над 50% ТЕЛК, могат да получават пенсия, помощи и редица облекчения.

Инвалидната пенсия се изплаща за срока на ТЕЛК, тя може да бъде и пожизнена. Социалните помощи са месечни и целеви.

ТЕЛК-ът води и до данъчни облекчения върху доходите на човека с увреждания. Както и върху налога на автомобила и на основното жилище.

Някои от хората с ТЕЛК получават и преференции за паркиране.
Полага им се безплатна винетка.

И още - имат допълнителен платен годишен отпуск, както и защита при някои случаи на уволнение.