Министерство на здравеопазването трябва да внесе ново предложение за изменение на подробния устройствен план за изграждането на Националната детска болница.

Това стана ясно след среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството между представители на страните, участващи в изпълнението на проекта.

Предложението трябва да съответства както на конкретните инвестиционни намерения, така и на параметрите на застрояване, предвидени в Закона за устройство и застрояване на Столична община.

В хода на разговора бяха разгледани извършените дейности по реализация на проекта до момента и нормативните проблеми, пред които са изправени заинтересованите страни.

От МРРБ съобщават, че са поставени важни въпроси, по които е необходимо предприемането на действия за оптималното и ефективно им разрешаване, за да бъде изградена максимално бързо болницата.