Министерството на здравеопазването предлага белите хартиени рецепти да се обработват от аптеките и след 1 юни. До това решение се стигна във връзка с постъпило в МЗ предложение на Българския лекарски съюз, съобщиха на сайта си от здравното министерство.

Оттам уточняват, че основание за промяна в Наредбата са както затрудненията, които срещат медицинските специалисти без сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, на които се налага да извършат допълнителни разходи за внедряване на софтуер за издаване на е-рецепти, така и трудностите пред лекари, които предписват лекарствени продукти на хоспитализирани пациенти.

Промяната в Наредба № 4 дава възможност всички медицински специалисти да предписват лекарствени продукти както електронно, така и на хартиен носител, рецептурна бланка с бял цвят, се посочва още в съобщението.

Предложената алтернатива гарантира пълен достъп на населението до лекарствени продукти, в т.ч. предписване на лекарствени продукти при домашни посещения на пациенти от лекари. Целта е да се осигури достъп на всички граждани до лекарствени продукти чрез създаване на необходимите възможности за предписване, допълват от здравното министерство.

Оттам припомнят, че действащата Наредба № 4, обн., ДВ, бр. 37 от 2021 г., предвижда след 1 юни хартиените рецепти изцяло да бъдат заменени от електронни. 

Министерството на здравеопазването, във връзка с постъпило становище от Националната здравноосигурителна каса, предлага и промяна в текстовете, касаещи протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

Предлага се да отпадне изискването за преиздаване на тези протоколи, а същите да се изпълняват до изтичане срока им на валидност. Предложението на НЗОК е продиктувано от идентифицирани затруднения както за комисиите в лечебните заведения, така и за здравноосигурените лица с онкологични заболявания.

С новите текстове, които МЗ предлага, ще се гарантира навременно лечение на българските пациенти чрез предписаните им лекарствени продукти, като не се допусне възможност да настъпи неблагоприятно въздействие от преиздаването на протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология. 

От МЗ припомнят, че действащата Наредба № 4, предвижда протоколи от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология да се преиздадат по образец (приложения към Наредбата) и да се изпълняват до изтичане на срока на валидност на съответните първоначални протоколи.