Болница „Пирогов“ е с над 16 милиона лева просрочени задължения към края на март месец, съобщават от Министерство на здравеопазването.

В края на 2021 г. финансовият резултат на лечебното заведение е загуба в размер на 24,5 млн. лева.

Според МЗ години наред не са предприети адекватни действия и болницата продължава да задлъжнява.

„Лошото финансово управление през годините и големият размер натрупани загуби възпрепятстват лечебното заведение да акумулира финансов ресурс, за да модернизира клиниките“, казват от ведомството.

За финансовите 2020 и 2021 години просрочените задължения на „Пирогов“ също са в обезпокоителни размери – над 9 млн. лева за всяка година.

За да се подобри финансовата дисциплина на лечебното заведение, МЗ ще назначи прокурист, който да преразгледа всички договори и да представи оздравителен план за болницата.

Една от основните му задачи ще бъде да предоговори дълговете на болницата с кредиторите, както и да оптимизира приходите и разходите на болницата.