Нивото на заболеваемост от ХИВ в страната се задържа ниско - под 1 процент, показва отчетът за дейността на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН за периода 2017-2020 г., публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. 

Като постигнат резултат се посочва и задържането на по-ниско ниво на новорегистрираните случаи на ХИВ в България спрямо средното за ЕС и ЕИП, както и осигуряването на своевременна диагностика и достъп до лечение на позитивните пациенти, имащи статут на български граждани. 

През миналата година 1 808 пациенти са били наблюдавани или лекувани в лечебните заведения за ХИВ. В резултат на своевременната диагностика и прилагано лечение при 84 на сто от тях не се открива вирусен товар. 

Най-много новооткрити случаи на заразени през 2020 год. е имало в София, Варна, Велико Търново, Видин, Пазарджик, Бургас и Русе, като общо за страната съотношението мъже/жени е било 5:1, показва още отчетът. 

Годишният брой на регистрираните случаи в България през 2017 г. е бил 241 лица, през 2018 г. - 311 лица, през 2019 г. - 258 лица, през 2020 г. - 199 лица. В периода 1986 - 2020 г. в България са били регистрирани 3483 случая на инфектирани с ХИВ. 

Предаването на инфекцията в средно 89 на сто от случаите е било по сексуален път. Намаляло е разпространението на ХИВ сред групата на интравенозните наркомани - от 34% през 2010 г. на 9 на сто през 2020 г. Вертикалната трансмисия - майка дете, за последните 11 години е била средно между 0 и 3 на сто, а през последните 4 години - между 0.4 и 2 на сто.

След 2012 г. най-засегната от инфекцията е била възрастовата група 30-39 г., следвана от групата 20-29 г. Продължава тенденцията новорегистрираните случаи да са предимно лица с временно или постоянно местожителство в големите градове.

Услугите, които се предоставят по Националната програма по превенция и контрол на ХИВ и СПИН са доброволни, безплатни и анонимни.