С нова заповед на Министерството на здравеопазването е изменен списъкът на държавите по цветови зони, чиито граждани се допускат за влизане в България.

В списъка за „червена зона“ са добавени още Великобритания, Северна Ирландия, Кипър, Испания, Фиджи и Кувейт. Новата заповед влиза в сила от 19 юли, понеделник.

От заповедта става ясно още, че децата до 12-годишна възраст, които пристигат у нас от държави в "зелена" и "оранжева зона", ще се допускат в страната без документи за COVID-19. 

Пристигащите от Русия и Португалия се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната PCR изследване, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.

Пристигащите от тези държави български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, които не представят такъв документ, се поставят под 10-дневна карантина.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени карантината при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат от проведен до 24 часа от влизането в страната PCR тест.

Ето и цялата заповед: