Полицията в Сливен предотврати злоупотреба с усвояване на средства от европейски фондове за развитие. Операцията е извършена от ОДМВР – Сливен със съдействието на Държавен фонд „Земеделие“.

Като част от акцията са извършени проверки на 13 регистрирани животновъдни обекта в общините Сливен, Тунджа и Гурково. Установени са редица нарушения, липси и несъответствия с подадените към фонд „Земеделие“ данни.

В 12 от обектите не са открити живи животни, а на някои от заявените адреси за отглеждане проверяващите не са намерили съществуващи сгради или такива годни за тази цел.

В един от обектите са открити непоставени ушни марки на дребни и едри преживни животни, декларирани и заявени за подпомагане по директни плащания.

Трима души са задържани.

Субсидията, която е трябвало да получат е на стойност над 100 000 лева.