Сериозни нарушения са констатирани при проверката на „Балкански поток“, която министър-председателят в оставка Кирил Петков разпореди преди два месеца, съобщиха от Министерския съвет.

Петков възложи на две междуведомствени работни групи да извършат задълбочени проверки на административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница, проведени от държавните институции.

Проверени са също така обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ във връзка с проектирането и изграждането на газопровода „Балкански поток, доставката и въвеждането в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки. 

Резултатите от проверката сочат редица нарушения, включително на екологичното и трудовото законодателство, нарушения при възлагането и провеждането на обществени поръчки, нарушения при финансирането на дейности и др.

Веднага след като се запозна с констатираните от двете междуведомствени работни групи нередности, на свой ред премиерът Кирил Петков разпореди в рамките на вчерашния ден да бъдат сезирани МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за последващи действия. 

При извършените проверки от членовете на двете междуведомствени работни групи са установени:

- Нарушения при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта;

- Нарушения и на екологичното законодателство;

- Нарушения при финансирането на дейностите по проект „Разширения на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД от българо-турската до българо-сръбската граница“;

- Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта;

- Нарушения при възлагане на обществени поръчки;

- Нарушения на трудовото законодателството.