В цялата страна през следващите три дни се очакват повишения на нивата на реките заради валежи, комбинирани със снеготопене. Има опасност от възникване на поройни наводнения в нощта на 31 януари срещу 1 февруари във водосборите на Марица, Арда, Доспат, Места и Струма.

Това сочи справката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за речните нива.

В Дунавския басейн водните количества на реките в по-голямата част са около и над праговете за високи води. През тази нощ и утре ще има повишения, главно във водосборите на реките западно от Вит.

В Черноморския басейн с количество около праговете за високи води са река Луда Камчия при с. Бероново и южночерноморските реки.

Около праговете за високи води в Източнобеломорския басейн са Марица в средното и долното течение (при градовете Пловдив, Първомай, Харманли и Свиленград); Харманлийска, при Харманли; Арда, при гр. Рудозем и с. Вехтино; Върбица при сп. Джебел.

На 1 февруари се очакват повишения на речните нива в басейна, като значителни ще бъдат те във водосбора на Арда и притоците й - Върбица и Крумовица, както и в родопските притоци на р. Марица.

Очакват се превишения и в средната част от водосбора на Струма. В неделя се очакват повишения във водосборите на Места и Доспат, както и в средните и долни части от водосбора на Струма.