Продължават неизвестните около началото на новата учебна година. МОН търси план за така наречените критични точки в училищата.

Една от тях е училищният стол. В това определение влязоха още коридорите и учителската стая.

И за да не се струпват много ученици в коридорите, ръководството е решило междучасията на различните класове да започват по различно време. Възможно е учениците да се хранят в класните стаи.

В столичното 125-о училище, например, звънецът ще бие през етаж, за да не стане объркване между часовете с различно начало. На места учители ще дежурят спазват ли учениците дистанция в коридорите.

И докато всяко училище търси решение как учениците да не се засичат, от асоциация „Родители“ попитаха има ли ресурс държавата да плати интернет и устройствата на семействата, които не успяват да осигурят такива на децата си.

Просветният министър Красимир Вълчев им отговори, че не може да се гарантира устройства за всички.

„Не можем да гарантираме. Няма образователна система, която да може да гарантира. Това, което имаме към днешна дата - 176 милиона, одобрени от средствата по инструмента на ЕС. Ще има правила за взаимопомощ между училищата, тъй като в някои училища за 20% от учениците няма електронни  устройства, в други - за 5“, каза Вълчев.

Притеснения за достъпа до интернет от МОН нямат. Ако се наложи, всяко училище ще има само за 24 часа да превключи на дистанционно обучение.