Правителството реши да отпусне допълнителни 15,4 млн. лв. ще получат училищата и детските градини за справяне с COVID пандемията, съобщи МОН.

Те ще бъдат разпределени по два критерия – брой паралелки или групи и брой ученици или деца в съответната образователна институция. Средствата могат да бъдат използвани за противоепидемични мерки, включително за тестване на персонала без зелен сертификат с антигенни тестове, както и за допълнителни възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които участват в тестването на децата.

8 млн. лв. от отпуснатата сума са предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г. Останалите 7,4 млн. лв. са от преструктуриране на разходите на МОН за тази година.

"Основната част от финансирането - 13 691 607 лева, се разпределя по бюджетите на общините, тъй като повечето училища, детски градини и центрове са общински. Няколко министерства получават целеви средства за държавните училища, които са на тяхно подчинение. На Министерството на младежта и спорта се отпускат 52 466 лева, а на Министерството на културата - 158 772 лева. За Министерството на образованието и науката са одобрени 1 497 155 лева", пише още в съобщението.