Държавният зрелостен изпит по английски език не е бил непремерено труден и в него не е имало грешки. Това становище разпространи МОН, след като зрелостници организираха подписка за преразглеждане на матурата и даже организираха протест с мотива, че задачите са били на твърде високо ниво, с двусмислици и неточности.

От просветното ведомство посочват, че са потърсили независимо мнение от специалисти: „След детайлната проверка на теста беше установено, че няма сгрешени въпроси, а материалът е ориентиран към ниво B2 от Общата европейска езикова рамка и съизмерим с трудността на останалите изпити по чужди езици. Становището на експертите е, че няма допуснати правописни и граматически грешки в изпитния материал”.

В позицията си МОН отбелязват, че сигналите за матурата засягат различни въпроси от изпита и няма такива, които да се повтарят във всички жалби.

От съобщението става ясно, че най-трудни за зрелостниците са се оказали текстовете за слушане и четене с разбиране. „Коректно е да припомним, че противно на наложилото се очакване, за да проявят тези умения, от зрелостниците се изисква не просто да открият в текста точно възпроизвеждане на питането, а да докажат разбиране в контекст, познаване на синоними и езикови конструкции. Точно тези компетентности са ключови и необходими и показват езикова грамотност”, категорични са от пресцентъра на МОН.