Училищата ще могат да преминават към обучение в електронна среда от разстояние по предложение на директорите, предвижда нова заповед на просветното министерство. Трябва обаче да получат разрешение от министъра на образованието.

Предложения ще се приемат от училищата в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в „червена“ или „оранжева зона“.

"Когато се намират в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ се брой отсъстващи и/или под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни симптоми, ръководителят на образователната институция може да инициира преминаване към обучение от разстояние", уточняват от МОН.

За да бъде издадено разрешение, е необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от родителите.

„Преминаването към обучение в електронна среда от разстояние следва да се случва при отчитане на принципа, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучението на учениците", пише още в заповедта на образователния министър.

При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние МОН препоръчва то да се предлага и осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап - при обективна невъзможност да се продължи присъствено.