„Към момента няма нарушения в доставките на природен газ, като следствие от започналите военни действия между Русия и Украйна“. Това обяви министърът на енергетиката Александър Николов.

Ако това се случи, ще се следват плановете за доставки по алтернативни канали – Южния газов коридор за конвенционален природен таз, както и втечнен газ, уточни Николов.

Обсъждат се и действия, ако се появи дефицит на горива по бензиностанциите.

Правителството реши днес, че до края на месец март ще се изплащат компенсации заради високите цени на електроенергията и природният газ. Ще продължат да действат настоящите схеми за операторите и небитовите потребители на ток и за битовите потребители на природен газ.