“Според данните на МОН противообществените прояви на малолетни ученици са десетки хиляди, затова трябва внимателна и постоянна работа с тях. Поставяме въпроса как да ограничим агресията в училищата. Езикът на омразата е навлязъл в тях от години насам. Винаги съм смятал, че състоянието и развитието на държавата зависи от нейната образователна система. Затова акцентът върху темата за агресията и езикът на омразата в училище трябва да бъде постоянен, а не предмет на ежегодни обсъждания.”

Това заяви служебният образователен министър проф. Сашо Пенов, който откри кръгла маса на тема "Училище без агресия за сигурна училищна среда".

Служебният образователен министър уточни, че превенцията на насилието и тормоза в училището за него като министър, родител, гражданин, е приоритет.

“Младите хора трябва да формират воля за толерантност, а не за агресивно поведение. Трябва да имат усещането, че живеят в общност, и че всяко насилие срещу друг човек може да доведе до ответна реакция”, коментира още проф. Пенов. Той допълни, че отговорността да се намали насилието сред децата, носи всяка една държавна институция и всяко едно семейство, предаде БГНЕС.

“Немалко случаи има, в които се насажда неуважение към учителската професия. За да се преодолеят тези феномени, са нужни конкретни идеи и воля за реализацията им. Писаното право не е достатъчно, ако нямаме действаща система от мерки, които да доведат до уважение към учителската професия, към убеждението, че тя е в полза на учащия се, и към убеждението, че резултатът от ученето е значим за обществото”, коментира още служебният образователен министър.

“Склонен съм да се насърчи използването на Националната програма “Заедно в изкуствата и спорта”, в която за тази година има бюджет около 90 млн., които да подкрепят тези две сфери. През учебната 2021/2022г. МОН осъществи множество дейности по насоки подобряване на училищната среда, направихме инициативата “Училище без агресия”, в която се събраха 196 споделени истории, модели и добри практики от специалисти в училищната сфера”, подчерта още проф. Сашо Пенов.