Трасето на тунела под прохода "Петрохан" не отговаря на екологичното законодателство, но с корекции на прединвестиционното проучване от страна на възложителя – в случая Агенция "Пътна инфраструктура", тунел е възможен и такъв ще има.

Това стана ясно след обиколка на служебния министър на околната среда и водите Асен Личев, до защитените зони по пътя на бъдещото съоръжение. Една от тях бе причината, поради която в началото на месеца той спря процедурата по Оценка на въздействие на околната среда, а седмица по-късно отмени прекратяването й.

Избраният вариант за тунел е с дължина близо 7 километра. Съоръжението ще направи връзката на Северозапада със столицата освен по-бърза, и много по-безопасна.

"Тунел под Петрохан ще има на 100 процента, но има трудности, които ще бъдат преодолени", обяви министърът на околната среда и водите Асен Личев. 

Тунелън ще излиза над над село Бързия, а след това по части от трасето ще бъде направена връзката между него и скоростния път Ботевград-Видин.

Въпросните терени през 2016 г. са обявени за имоти с трайно предназначение "ливади". Това е станало със заповед на тогавашния министър на околната среда и водите Ивелина Василева и тази зеповед не е била обжалвана, уточни служебният министър.