Милиарди европейски пари под въпрос. Липсата на кворум в пленарната зала провали приемането на закона, от който зависи усвояването на средствата по Плана за възстановяване и оперативните програми на ЕС.

До края на годината България трябва да подаде първото искане за пари по Плана за възстановяване и устойчивост - 2,6 милиарда лева. За целта страната ни трябва да изпълни около 20 мерки и критерии. Сред тях е приемането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 

„Без този закон ще има забавяне за тези средства. Не можем да си изпратим искането до ЕК. Тези средства, които очакваме, ще бъдат забавени, ако парламентът не приеме този закон“, обясни Ивайло Яйджиев, зам.-министър на финансите.

Законът трябваше да мине на първо четене в пленарната зала днес. Разногласия сред партиите няма. Необходим е, защото в него е записана рамката, по която се управляват средствата по Плана и по оперативните програми.

„Оперативните програми за 2021 - 2027 са на стойност 22 милиарда лева. Ние вече имаме натрупано забавяне и да си причиняваме собствено забавяне на програми, вече одобрени от ЕК, означава сами да се застреляме в крака“, каза Ивайло Айджиев.

„България не губи тази сума, тъй като това е авансово плащане, но със сигурност неприемането на този нов закон ще доведе до забавяне на следващите стъпки за Плана, които са важни за получаването на второто, третото и т.н. плащане“, заяви Ясен Георгиев от Института за икономическа политика.

За да може България да има достъп до средствата по оперативните програми, до края на годината парламентът трябва да приеме още 20 закона.