Мерките за намаляване на цените на горивата у нас са под въпрос. Производители на биодизел предупредиха, че ще сезират европейските институции, ако се приемат предложенията за сезонно премахване на добавката.
Това би намалило цената на литър гориво с 3-4 стотинки. 

Александър зарежда автобуса с дизел. Смята, че биодобавките вдигат разхода му на гориво. „Зимата изобщо не е добре с тези добавки, защото пали по-трудно, гори повече, отразява се”, смята Александър.

За да спази европейските директиви, в България 6-8% от всеки литър дизел и бензин трябва да е биокомпонент. От догодина добавката в бензина трябва да се увеличи. Това според петролния бранш крие риск за остарелия автопарк у нас.

„По-високото количество биокомпонент в бензина създава предпоставки за ерозия алуминиевите части на горивната система”, посочва Камелия Славейкова – управител на голяма верига бензиностанции.

Една от идеите на петролната и газова асоциация за по-ниски цени на горивата включва и сезонно влагане на биодоавката в дизела.

„Има държави, в които зимата се влагат по-малко, лятото повече, по избор на икономическия оператор”, посочва Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

Производители на биодизел предупредиха, че ще сезират европейските институции, ако България тръгне в тази посока.

Рафаело Гарофало - ген. секретар на Европейски биодизел борд отбеляза: „В държави като Швеция и Финландия, въпреки арктическите условия, биодизел се влага и през зимата, така че не виждам защо България да е изключение”.