Оценките от матурите ще могат да се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 г., съобщиха от Министерството на образованието.

В университети, които предлагат обучение по повече професионални направления, с оценката по български език и литература може да се кандидатства за над 20 специалности.

Такива са:

  • Софийският университет „Св. Климент Охридски“
  • Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий"
  • Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“
  • Русенският университет „Ангел Кънчев“
  • Тракийският университет в Стара Загора
  • Шуменският университет "Епископ Константин Преславски“
  • Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград 

Оценките от зрелостни изпити ще важат за всички специалности в УНСС.

В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов с резултати от всички матури отново ще може да се кандидатства за всички специалности на академията.

В Химико-технологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 25 различни специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия и български език и литература.

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности. 

В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с ДЗИ или с изпит по теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности.

В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия. 

В Националната спортна академия (НСА) ще приемат с оценка от ДЗИ в специалности „Спорт“, „Физическо възпитание“ и „Кинезетерапия“. С матура ще се влиза и в Академията на МВР за някои специалности, по които обучението е задочно.

С резултатите от ДЗИ няма да може да се кандидатства само в останалите 11 от 52 акредитирани висши училища. Сред тях са НАТФИЗ, НБУ, НХА, Военна академия „Георги С. Раковски“, както и по военните специалности във военните училища във Велико Търново и Долна Митрополия.

Същата е ситуацията и с медицинските университети. Частично оценките от държавните зрелостни изпити по биология ще се използват при формиране на състезателния бал при специалностите „Здравен мениджмънт“ „Логопедия“ и „Медицински оптик“ в Медицинския университет във Варна.

В МУ в Плевен в балообразуването с определен коефициент ще участва оценката по биология от матурата, но не за всички специалности.