За първи път тази година зрелостниците ще могат да се явят на матура по рядък език, ако са го изучавали като профилиращ предмет в училище. Към чуждите езици, като английски, немски и други, по които и досега имаше държавни зрелостни изпити, се добавят японски, китайски, корейски, иврит и други, съобщи  Министерството на образованието и науката (МОН).

Крайният срок за подаване на заявления за явяване на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в 12. клас е 18 февруари тази година. 

Дванадесетокласниците от профилирани паралелки задължително трябва да положат матура по български език и литература (БЕЛ) върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11. и 12. клас.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по профилиращ учебен предмет по избор, с изключение на български език и литература.

За първи път има възможност да се държи втори задължителен държавен зрелостен изпит и по предметите - информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство, но само ако са изучавани като профилиращи.

Учениците могат да положат по свое желание до два допълнителни държавни зрелостни изпита в зависимост от начина, по който са изучавали предметите.

Задължителната матура по български език и литература е насрочена за 18 май от 8:30 часа. На 20 май от 8:30 часа е вторият задължителен ДЗИ и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията).

Датата и началният час за всеки от предметите за допълнителна матура ще се определят след обобщаване на подадените заявления, информират от МОН.