В навечерието на 15 септември БАБХ започва масови проверки на обектите, предлагащи храни в училищата. Обект на инспекциите ще бъдат училищните столове, бюфети и лавките. 

Ще се проверява произходът и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на годност и дали се спазват изискванията за етикетиране. 

Инспекторите ще следят и за спазването на противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата. При необходимост и по преценка на проверяващите ще бъдат вземани проби от храните за лабораторно изпитване.

При установяване на несъответствие ще бъдат предприети наказателни действия. Засиленият контрол ще продължи до 30 септември.