След интервюто на председателя на Комисията за защита на конкуренцията Юлия Ненкова по bTV „Лукойл-България“ разпространи до медиите своя позиция.

Вчера Ненкова анонсира, че комисията е наложила санкция на компанията в размер на близо 70 милиона лева и каза, че подготвя втора санкция за злоупотреба с господстващо положение. 

В тази връзка от „Лукойл-България“ пишат:

„Във връзка с изявлението на председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Юлия Ненкова в ефира на телевизия bTV, „Лукойл–България“ ЕООД счита за необходимо да отбележи, че обявяването на бъдещо решение на КЗК по отношение на дружеството преди официалното му приемане е нарушение на принципите на безпристрастност и независимост на регулаторния орган, игнорира презумпцията за невинност на дружеството и може да се тълкува като опит за оказване на натиск върху органите на ЕС чрез манипулиране на обществените очаквания.

Представителят на КЗК също направи изявление за глобата, наложена по-рано на „Лукойл–България“, без да спомене, че тя е предмет на неприключил съдебен спор. Компанията обжалва решението на КЗК като необосновано, незаконосъобразно, противоречащо на обществения интерес и обслужващо частните интереси на силно ограничен кръг големи участници на пазара.

„Лукойл–България“ стриктно спазва законодателството на Република България и Европейския съюз. Като най-големият дистрибутор на горива в България, „Лукойл–България“ има ключов принос за поддържането на цените на нефтопродуктите в страната на едно от най-ниските нива в ЕС, предоставяйки възможност за закупуване на горива, произведени в рафинерията в Бургас, на стотици различни малки търговци на едро.“