Председателят на ВКС Лозан Панов обжалва наложената му от Сметната палата глоба от 1000 лева. Санкцията беше наложена, защото Панов не е подал към нея декларация за имуществото си. Той обаче не е съгласен с глобата и иска от районния съд да я отмени, съобщава БТА. 

Лозан Панов се яви сам в районния съд днес и обясни, че е декларирал имуществтото си пред Инспектората към ВСС, защото след промените в закона това бил органът.

Съдът не допусна като страна по делото новата комисия за борба с корупцията (КПКОНПИ). Според съда Сметната палата не е закрита, въпреки че звеното, което отговаря за този тип нарушения вече е част от КПКОНПИ. Освен това Сметната палата не била правилно призована. 

Панов каза, че редовно е подавал декларации пред Сметната палата. Освен това и на сайта на Сметната палата и на сайта на Инспектората към ВСС пишело, че вече подават декларации пред ИВСС.

Според Лозан Панов било превратно упражняване на власт искането на Сметната палата декларациите да бъдат подавани пред нея. 

Съдът ще се произнесе в срок.