В 14-дневен срок Министерството на здравеопазването трябва да внесе предложения, които касаят целия процес по лекарствоснабдяването. Това заяви в кулоарите на парламента председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов след края на закритото заседание, на което бяха изслушани здравният министър и ръководителите на няколко институции относно липсата на инсулин и на други лекарствени продукти на територията на Република България.

Заседанието на комисията продължи над четири часа.

Споменатото от Ангелов решение за мерките, които се очакват от ресорното министерство, е взето единодушно от комисията, потвърди той. Другото решение касае надграждането на СЕСПА.

Комисията взе решение да бъде създадена система, която да следи в реално време наличието на лекарства при притежателите за разрешение на употреба, при търговците на едро, при търговците на дребно, каза той. По думите му „Информационно обслужване“ АД „трябва да направи системата така, че тя да не допуска възможности за корекция на данните, за тяхното манипулиране, за изтичане на информация, която да бъде в полза на фирмите“.

На въпрос дали данните на Държавна агенция „Национална сигурност“ и Главна дирекция за борба с организираната престъпност, чиито ръководители бяха изслушани на днешното заседание, са дали основания за нелегални практики, Ангелов отговори: „Абсолютно“. Има много нелегални практики на фирми, които изнасят медикаменти от България за сметка интереса на българските пациенти в моменти, в които това е забранено, каза той.

„За голяма част от инсулините има наличност, няма регулаторни проблеми - като производство, разрешение за употреба. В страната има достъпно налични количества, забавянето към аптеките е организационен проблем, но това са договорни отношения от частен характер“, каза по-рано Богдан Кирилов, ИАЛ.