След хотелиерите и ресторантьорите, общопрактикуващите лекари от София-Област също се обявиха против Наредба №Н-18 и добавиха, че тя е неприложима в областта на медицината.

„Лечението като „продажба“ и Лекарите като „оператори на продажби в търговски обект“ обезсмислят здравеопазването в България! Нашата дейност е специфична, регулирана е от специални закони и наредби, и касае живота на хората“, пишат медиците в свое съобщение.

Личните лекари посочват, че новата разпоредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, ще доведе до опашки от чакащи пациенти заради повечето административна работа.

„След влизане в сила на Наредба №Н-18 ще сме принудени да гледаме предимно касовия апарат и компютъра, да следим за съвпадение на часа на касовата бележка и часа на прегледа, дали сумите в касата са точно толкова, колкото на касовия апарат, а за пациента и неговите проблеми ще остава все по-малко време“, казват още личните лекари.

Медиците предлагат да а отпадне изискването за вписване в базата данни на номерата на касовите бележки и забраната за съхранение на медицинската информация от прегледите на всички пациенти.