Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) забрани сделката между "Емко" със собственик Емилиян Гебрев и русенския завод "Дунарит".

Аргументът е, че обединената група ще попречи на конкуренцията на пазара на специална военна продукция.

Освен това господстващото положение би могло да доведе до повишаване на цените на доставки, които са важни за този сектор.

Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Административния съд.