КЗК образува служебно производство за проучване на евентуално извършени нарушения по забраната за нелоялна конкуренция от страна на двама производители - „Милки Груп Био“ ЕАД и „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД.

Проверката е във връзка с производството и разпространението в търговската мрежа на овче сирене, което съдържа краве мляко, въпреки означението на етикета „овче сирене“ и „100% овче мляко“, посочват от КЗК.

Производството е образувано след извършено от Комисията предварително проучване, при което от БАБХ са изискани и представени информация и доказателства (резултати от взети проби, актове за установяване на нарушения и др.) за наличие на краве мляко в партиди овче сирене на посочените предприятия.

Представянето на невярна (заблуждаваща) информация относно съществени свойства на предлаганите стоки представлява форма на нелоялна конкуренция, посочват от КЗК.