Със свое определение Конституционният съд допусна за разглеждане по същество дело №1/2020 по питането на главния прокурор Иван Гешев за границите на президентския имунитет и дефиницията на „държавна измяна“.

Решението е взето с мнозинство от девет гласа. Конституционните съдии Атанас Семов, Надежда Джелепова и Павлина Панова са на особено мнение.

Според чл. 103 от Конституцията президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията. В тази връзка Гешев отправя 6 въпроса до КС.

От прокуратурата питат дали записаната в основния закон „държавна измяна“ се припокрива със записаното в Наказателния кодекс в раздел „Измяна“, глава „Престъпления против републиката“, както и каква е разликата между „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ и какви са изискванията относно вида и мащаба на престъплението.

В искането се пита и дали е законосъобразно да се извършват проверки от държавните органи и да се образуват наказателни производства в случай, че има признаци за престъпление, извършено от президента или вицепрезидента и, съответно, дали данни за съпричастност на някой от двамата са основание за прекратяване или спиране на цялото разследване.

„Там са компетентни хора и те решават. Зависи, разбира се, какви са и намеренията на прокуратурата. Аз оценявам високо активността на прокуратурата да се бори с корупцията, да се бори с битовата престъпност. Това означава да изкореняваме бедността. А това означава да се води борба с корупцията там, където има течове, където е нейната хранителна среда. Това е именно изпълнителната власт, където са всички големи обществени поръчки и там трябва да бъде насочено сериозно внимание“, заяви президентът Румен Радев.