Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на депутатите от ГЕРБ указът за назначаването на икономическия министър Кирил Петков да бъде обявен за противоконституционен. Те подадоха жалба в КС заради информации, че министърът е бил с двойно гражданство към момента на назначаването си.

„Конституционният съд не се е произнасял с решение или с определение за недопустимост по предходно искане със същия предмет“, отбелязват конституционните съдии.

Съдът ще изиска следните доказателства от:

  • президента на Република България, който да представи заверено копие от декларацията на Кирил Петков Петков, подадена от последния по чл. 110, във вр. с чл. 65, ал. 1 от Конституцията преди издаване на Указ № 129 от 10.05.2021г.;
  • министъра на правосъдието, който да представи документ, удостоверяващ наличието или липсата на българско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към момента на издаване на указа на президента за назначаване на служебно правителство – 10 май 2021 г.;
  • министъра на външните работи, който по дипломатически път да поиска писмена информация от компетентен държавен орган на Канада, удостоверяваща наличието или липсата на канадско гражданство на лицето Кирил Петков Петков към 10 май 2021 г.;
  • Кирил Петков Петков, който да представи официален писмен документ, от компетентния държавен орган на Канада, удостоверяващ освобождаване от канадско гражданство с посочена дата на това освобождаване.

Допълнителна експертиза КС ще търси от проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Наталия Киселова.