Балнеологията и рехабилитацията в България трябва да бъдат един от приоритетите за развитие. Това каза по време на посещението в Кюстендил министърът на здравеопазването Таня Андреева. Тя разгледа специализираната болница за рехабилитация в града под „Хисарлъка”, като определи състоянието й като плачевно.

„В нашата природа има вода, има лечебна кал, има лечебна луга. В другите страни в едно гьолче правят туризъм, а ние при свръхщедрост на природата не я реализираме по никакъв начин”, коментира Андреева.

Според нея вероятно ще има преосмисляне дали това е най-добрият начин за управление – дали всички такива болници да бъдат под една шапка. „В днешно време е твърде трудно да се управлява едно лечебно заведение, мога да си представя какво е да се управляват 14 такива. В известна степен тези болници трябва да имат своята самостоятелност”, заяви министърът.

Според нея би трябвало всяко лечебно заведение, при добро управление, да има възможност да реинвестира своята печалба, а не тя от някъде да се прибира. Беше посочено, че има обещани средства за ремонт на болницата, но те не са отпуснати. Става въпрос за около 600 000 лева.

„Надявам се, ние да имаме възможност да реализираме това обещание, което други са дали. Това може да стане, след като се види какви средства са останали в бюджета на министерството. По това перо бюджетът за първите 6 месеца е напълно усвоен, без да се мисли какво ще се прави през следващите 6 месеца”, заяви Андреева.

Според нея трябва да се мисли за децентрализация на лечебните заведения за рехабилитация - всяко да има своята самостоятелност като търговско дружество. Другият вариант е държавата с общините да има съвместно участие или те да бъдат само общински. Това щяло да даде възможност на общините, познавайки спецификата на тези болници, да могат да ги управляват по-добре.

Министърът посочи още, че сега се прави отчет на изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на годината. Според Андреева „здравеопазването е един хаос, дори и министрите на ГЕРБ не са си говорили помежду си и всеки следващ е спирал започнатото от предходния и е започвал реализирането на свои идеи. Здравеопазването, както и образованието и културата, се изисква една наследственост, за да се случат нещата”.