Кредитната компания „Кредисимо“ не управлява платформата за дарения „ХелпКарма“ (HelpKarma) и не е използвала нейни пари за оперативната си дейност – това обявиха от дружеството в позиция, изпратена до bTV.

Тя идва след разследването на Мария Цънцарова за начина, по който се разпределят средствата, набирани за различни каузи, включително – за сериозни заплати на технически лица.

Коментирана е и връзката между кредитната фирма и платформата – учредителят на „ХелпКарма“ Константин Кръстев, чиято професионална биография е свързана с „Кредисимо“. От компанията подчертават, че той не ги представлява от години, а от май 2019 г. не е и в Съвета на директорите, като към настоящия момент не може да влияе на вземането на решения.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

В серията репортажи на бТВ, излъчени на 06.11.2020 г. и на 07.11.2020 г. за платформата HelpKarma и г-н Константин Кръстев се правят необосновани, непроверени и неверни внушения за взаимовръзки между Кредисимо ЕАД и HelpKarma.

Молим да имате предвид, че Кредисимо ЕАД не участва под никаква форма в управлението и дейността на HelpKarmа, като фондацията и Кредисимо ЕАД не са свързани лица по смисъла на Търговския закон.

Кредисимо ЕАД няма отношение и не носи отговорност за действията, проектите или професионалното развитие на г-н Константин Кръстев. Същият не представлява Кредисимо ЕАД от 20.08.2015 г., когато е прекратил активното си участие в оперативните дейности на дружеството. Считано от 25.05.2015 г. г-н Кръстев е излезнал от управлението и собствеността на колектроско дружество, в което е имал общо участие с част от непреките акционери в Кредисимо ЕАД. Участието в Съвета на директорите на Кредисимо ЕАД е прекратено на 28.05.2019 г., което може да се провери в Търговския регистър. Притежаваните от г-н Константин Кръстев индиректно акции в Кредисимо ЕАД са малък процент, не дават възможност за контрол на Кредисимо ЕАД или негови дъщерни дружества.

Дружествата от групата на Кредисимо нямат абсолютно никакви финансови взаимоотношения с HelpКarma, като източниците за финансиране на оперативната ни дейност никога не са включвали предоставяни от фондацията средства. Кредисимо е надлежно регистрирана небанкова финансова институция, поднадзорна и с текуща регулаторна отчетност към БНБ, което прави дейността на компанията прозрачна, регулирана и в пряко изпълнение на законовата рамка в страната. Паричните потоци на дружеството, както на всички останали регулирани дружества, са под директния надзор и на други контролни органи.

Вярваме, че бТВ ще спази в репортажите по случая с HelpКarma изискванията за журналистическа етика като представи коректно и добросъвестно само проверена информация на зрителите при излъчването на материалите и няма да допусне уронването на доброто име на Кредисимо ЕАД чрез напълно необосновани и манипулативни внушения спрямо дейността на дружеството.

Моля да имате предвид, че въпреки уважението ни към бТВ, Кредисимо ЕАД няма да се поколебае да потърси правата си по съдебен ред при незаконосъобразно уронване на престижа и репутацията на компанията, утвърдени с години усилен и честен труд.