Антикорупционната комисия проверява за конфликт на интереси бившия изпълнителен директор и член на борда на Александровска болница и до днес -  професор Димитър Буланов.

Поводът за проверката са медийни публикации.

В съобщението от КПКОНПИ посочват, че за сигнал се приема публикация в медиите, която съдържа данни за конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.

Според данните проф. Буланов е имал сключен и граждански, и трудов договор с УМБАЛ „Александровска“ за времето когато е бил изпълнителен директор.

Предмет на проверка ще са основанията за тези договори, полученото възнаграждение, както и евентуалното наличие на частен интерес.

Според закона конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му служба.

Ако бъде установен конфликт на интереси, това е основание за освобождаване от длъжност.

Буланов каза за bTV, че на този етап няма да коментира.