Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ще иска от Софийския градски съд да разреши отнемане на незаконно придобито имущество от страна Миню и Стайко Стайкови в размер на 139 577 143,18 лв., съобщиха от звеното.

Срещу Миню Стайков и свързани с него лица и търговски дружества е заведен иск в размер на 137 486 796,65 лв. В този размер са включени парични суми, дружествени дялове в „Стайстрой консулт“ ЕООД, „Топаз Трейд“ ЕООД, „Топаз мел“ ООД, акции от две офшорни дружества, регистрирани в Република Панама, недвижими имоти в гр. София и гр. Карнобат, поземлени имоти, вкл. части от залесени територии (гори), суми по банкови влогове и два леки автомобила, собственост на „Топаз мел“ ООД: „Бентли Азуре“ на стойност 230 000 лв. и „Мерцедес С 500 4 Матик“ на стойност 84 000 лв.

Предявен е и иск за отнемане в полза на държавата на поземлен имот в с. Ситово, общ. Болярово, на стойност 202 698 лв., който е собственост на „Соларен парк Болярово“ ЕООД.

Снимка: МВР

Искът срещу Стайко Стайков е в размер на 1 992 184 лв. КПКОНПИ претендира дружествени дялове от „Рент Лукс Мобил“ ЕООД, дялове от „Топаз Мел“ (регистрирано в Чехия), дялове от Topaz Mill Hellas Mon.Epe“ (регистрирано в Гърция), парични суми, както и 5 леки автомобила - „МЕРЦЕДЕС Е 500“ 4 МАТИК“ (35 000 лв.), „МЕРЦЕДЕС Е 350“ ЦДИ 4 MAТ“ (22 000 лв.), „МЕРЦЕДЕС МЛ 500 4 МАТИК“(46 000 лв.), МЕРЦЕДЕС АМГ Г 63“ (160 000 лв.), ремарке за лек автомобил, ВЛЕМИКС ВБТ 35-3 (7000 лв.).

КПКОНПИ е включила в цената на иска и паричната равностойност на следните леки автомобили:

  • сума в размер на 85 860 лв., представляваща стойността на лек автомобил „БЕНТЛИ КОНТИНЕНТАЛ ГТ“,
  • сума в размер на 155 000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка и модел ПОРШЕ ПАНАМЕРА ТУРБО,
  • сума в размер на 391 166 лв., представляваща стойността на лек автомобил „ЛАМБОРДЖИНИ АВЕНТАДОР“,
  • сума в размер на 85 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС Г500“,
  • сума в размер на 55 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил “ФОЛКСВАГЕН ТУАРЕГ”,
  • сума в размер на 65 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС Г 63 АМГ“,
  • сума в размер на 30 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „БМВ 530 Д Х ДРАЙВ“,
  • сума в размер на 80 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „БЕНТЛИ ФЛАЙНГ СПУР В 12“,
  • сума в размер на 62 586 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка и модел БМВ 750Д ХДРАЙВ,
  • сума в размер на 225 000 лв., представляваща стойността на лек автомобил „МЕРЦЕДЕС АМГ ГТ Ц 63“

През месец декември 2019 г.  на Стайко Стайков бяха наложени запори от съда в размер на 1 990 673 лв. По искане на КПКОНПИ е наложен запор и върху 5 леки автомобила, които се водят собственост на „Рент лукс мобил“ ЕООД.